Hjemmeside vilkår og betingelser UCBCares hjemmeside

1. Generelt. Velkommen til https://ucbcares.dk (Hjemmeside). Denne hjemmeside ejes af UCB Nordic A/S, en dansk virksomhed med registreret kontor på Edvard Thomsens Vej14, 7. sal, 2300 København S (UCB). Når du tilgår og bruger denne hjemmeside, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser. Hvis du ikke vil acceptere disse, skal du straks forlade hjemmesiden. Denne hjemmeside styres og kontrolleres i Danmark og er underlagt dansk lov. Tilgang til denne hjemmeside betragtes som en accept af nedenstående vilkår og betingelser.

2. Sundhedsrelateret information/lægemidler. Informationen og materialerne på hver side af denne hjemmeside (Information) er udarbejdet med det formål at give generel information om aktiviteterne i UCB og dets koncern. Noget information kan vedrøre medicinske eller sundhedsmæssige tilstande, herunder deres forebyggelse og behandling. Disse oplysninger gives kun til informationsformål.

Informationen på denne hjemmeside er ikke beregnet til at give eller erstatte lægelig rådgivning eller på nogen måde at promovere noget af medicinen fra UCB og dets koncern. UCB tilbyder ikke nogen medicinsk diagnose eller patientspecifik rådgivning. Brug ikke oplysningerne til diagnosticering af en sundhedstilstand eller sygdom. Hvis du er bekymret for dit helbred, bedes du kontakte din læge eller en kvalificeret sundhedsperson, så de kan give passende rådgivning baseret på dine specifikke symptomer og situation.

Denne hjemmeside kan også indeholde information om lægemidler, der er registreret over hele verden og normalt kun fås på recept fra en læge eller sundhedspersonale. Disse produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller er muligvis godkendt af en regulatorisk myndighed til salg eller brug med forskellige indikationer, doseringer og begrænsninger i forskellige lande. Varemærker/produktnavne kan også variere fra land til land. Sundhedspersoner kan få fyldestgørende information om lægemidler fra deres lokale produktinformation. Patienter og læger bør altid opsøge medicinsk information fra lokale kilder og lokale regulatoriske myndigheder for oplysninger, der passer til deres land.

3. Ansvarsfraskivelse & garantier. Informationen der er offentliggjort på denne hjemmeside gives kun til generelle informationsformål. Selvom UCB vil tilstræbe at give nøjagtig og ajourført information på denne hjemmeside, er UCB ikke på nogen måde ansvarlig for fejl eller udeladelser i indholdet af denne hjemmeside.

Alle oplysninger leveres "som de er". Derfor bør al information nøje evalueres af besøgende på hjemmesiden, og hverken UCB eller dets koncern giver nogen garanti for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne på denne hjemmeside eller dets mulige anvendelser.

UCB og dets koncern er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, deraf følgende, straf eller andre skader, der skyldes brug af, tillid til, adgang til eller manglende evne til at bruge denne information eller fra enhver ændring af indholdet af denne hjemmeside, som UCB kan lave når som helst.

Der er ikke noget information på denne hjemmeside som udgør, eller som skal anses for at udgøre, en invitation eller et tilbud om at investere eller på anden måde handle i aktier eller andre værdipapirer i UCB.

4. Ophavsret/Brug af oplysninger. Medmindre andet er angivet, så har UCB ophavsret over informationen. Alle rettigheder over informationen er forbeholdt UCB.

Du kan frit bruge hjemmesiden, men du må kun tilgå, downloade eller bruge informationen fra denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, tekster og billeder, kun til privat brug, forudsat at du opbevarer og reproducerer hver eneste meddelelse om ophavsret og anden meddelelse om ejendomsret indeholdt i al information, der downloades fra denne hjemmeside.

Du må ikke distribuere, ændre, transmittere, genbruge, genudlægge eller på nogen måde bruge informationen til anden brug end udtrykkeligt tilladt på denne hjemmeside eller som på anden måde er skriftligt godkendt på forhånd af UCB.

Med undtagelse af de ovennævnte begrænsede tilladelser gives der ingen licens til eller ret til informationen på denne hjemmeside eller nogen ophavsret fra UCB eller nogen anden part til dig.

5. Varemærker/ejendomsrettigheder. Du skal antage, at alle produktnavne, der vises på denne hjemmeside, uanset om de vises i stort tryk eller med varemærkesymbolet, er varemærker, der enten ejes af eller licenseres til UCB eller dets koncernvirksomheder.

Hjemmesiden kan også indeholde eller henvise til patenter, proprietær information, teknologier, produkter, processer eller andre ejendomsrettigheder tilhørende UCB og/eller andre parter. Ingen licens til eller ret til sådanne varemærker, patenter, domænenavne, teknologier, produkter, processer og anden proprietær information eller rettigheder tilhørende UCB og/eller andre parter tildeles eller overdrages til dig. Brug ikke UCB-varemærker eller potentielt forvirrende variationer i dit internetdomænenavn. Dette hjælper med at forhindre, at internetbrugere bliver forvirrede over, om du eller UCB er kilden til hjemmesiden.

6. Links til andre hjemmesider. Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjepartssider eller hjemmesider. UCB repræsenterer ikke noget og har intet ansvar i forhold til materiale eller information, du får fra sådanne sider eller hjemmesider.

7. Links til UCB-hjemmeside. Der må ikke oprettes link til denne hjemmeside på nogen anden hjemmeside uden forudgående skriftligt samtykke fra UCB, medmindre det kun leder besøgende til forsiden af denne hjemmeside i et separat pop-op-vindue med det fulde UCB-domænenavn og en passende pop op-meddelelse til den besøgende om, at de tilgår en tredjepartshjemmeside.

8. Hjemmesidetilgængelighed. UCB garanterer ikke, at adgang til hjemmesiden til enhver tid er tilgængelig, eller at hjemmesiden eller serveren, der gør den tilgængelig, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter. Du, og ikke UCB, påtager dig alle omkostningerne ved al nødvendig service, reparation eller rettelse af din hardware, software eller information, uanset om det er forårsaget af en sådan virus eller skadelig komponent.

9. Revisioner. UCB kan til enhver tid revidere disse vilkår og betingelser ved at opdatere dette indlæg. Du er bundet af sådanne revisioner og bør regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de aktuelle vilkår og betingelser, som du er bundet af.