Klinisk vurdering ved psoriasis

Forbedring af din oplevelse

For at kunne vise dig videoindhold skal du give os tilladelse til at bruge cookies.

BSA bruges til at vurdere omfanget af psoriasis på kroppen.

PASI beskriver både omfanget af psoriasis på kroppen og graden af inflammation i huden.

DLQI er et spørgeskema, der bruges til at beskrive, hvordan psoriasis påvirker patientens livskvalitet