Om kronisk-inflammatorisk-sygdom.dk

Formålet med kronisk-inflammatorisk-sygdom.dk er at tilvejebringe oplysninger om kroniske inflammatoriske sygdomme som psoriasis, psoriasisgigt og rygsøjlegigt. Videoerne er tænkt som en hjælp til fagpersoner, patienter med sygdommen og pårørende til at forstå, hvordan forskellige kroniske inflammatoriske sygdomme kan påvirke patienter.

Stor tak til de medvirkende patienter for at dele deres historier. Tak til [navn / navne på patientforeninger] for hjælp til at skabe kontakt til patienter.

Ligeledes stor tak til Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital samt Dermatologisk afdeling på Bispebjerg hospital for sparring og hjælp til at skabe kontakt til medvirkende patienter.

Slutteligt tak til Lars Erik Kristensen, speciallæge i reumatologi ved Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital og Cæcilie Bachdal Johansen, læge ved Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital for lægefaglige vurderinger og medvirken i hele processen fra idé til færdig film.

Hvis der er plads til mere, kan der herunder eller i sidepanel være hyperlink og foto af de tre lægefilm om hhv. Psoriasisgigt (Lars Erik), psoriasis (Cæcilie) og rygsøjlegigt (Lars Erik) Ved hvert enkelt genbruger vi citaterne fra forsiden:

Se også Lars Erik Kristensen, reumatolog [citat]
”Psoriasisgigt er en sygdom med mange ansigter.”

Cæcilie Bachdal Johansen, læge [citat]
”Ved psoriasis er der inflammation i hele kroppen.”

Lars Erik Kristensen, reumatolog [citat]
”Rygsøjlegigt kan være en svær fugl at fange.”

      _