Klinisk vurdering ved psoriasis

Cæcilie beskriver skalaerCæcilie beskriver skalaer

”Det er enormt individuelt, hvordan man er påvirket af psoriasis”

BSA bruges til at vurdere omfanget af psoriasis på kroppen.

PASI beskriver både omfanget af psoriasis på kroppen og graden af inflammation i huden.

DLQI er et spørgeskema, der bruges til at beskrive, hvordan psoriasis påvirker patientens livskvalitet